Vtělené Slovo,
náš Pán Ježíš Kristus,
nás prozářil novým světlem.

Ať víra, která svítí v našich srdcích, září i z našich skutků.
Požehnané svátky vánoční
vám přeje
P. Petr Hofírek


Doba adventní skončila. Věřím, že vám roráty posloužily k požehnané přípravě na slavnost narození Krista.

Pokud byste mohli, napište na e-mail – fadolninemci@ado.cz – krátké svědectví o tom, jak vás roráty provázely dobou adventní. Věřím, že dobrá zkušenost může povzbudit další, aby se příští rok přidali k této modlitbě.

Díky. P. Petr Hofírek


O aplikaci