Každodenní ranní rorátní pobožnosti s adventními písněmi se již ve většině farností nekonají, protože se bohoslužby přesunuly na večer.

Před několika lety jsem objevil nahrávky staročeských rorátů, které nazpívaly řádové sestry boromejky. A protože u toho byly také naskenované noty z původního sešitku, začal jsem přemýšlet, jak to použít v naší farnosti. 

V roce 2017 jsme se poprvé scházeli s farníky ve všední dny na roráty v kostele. Modlitby a četbu Písma jsme střídali s poslechem (a postupně jsme se začali i přidát) rorátních zpěvů sester boromejek. Zájem o tuto formu modlitbu v době adventní ve farnosti byl, i když přicházela spíše starší generace.

Když začal fungovat AudioKostel a měli jsme modlitby a zpěvy již zpracované v elektronické podobě, napadlo mne vytvořit velmi jednoduchou webovou stránku a nabídnout to širší veřejnosti. A tak vznikla tato stránka www.roraty.jednoduse.cz

Každý den doby adventní se na ní objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin). Roráty se můžete tedy pomodlit sami a nebo se k nám přidejte poslechem.

Tento web si můžete také nainstalovat do svého mobilního telefonu se systémem Android.  Aplikaci RORÁTY najdete na Google Play.

Třeba i vám tyto pravidelné ranní modlitby pomohou lépe odolávat (před)vánočnímu shonu, který nám svět tak neodbytně vnucuje.

Vyprošuji vám požehnaný advent.

P. Petr Hofírek


Aplikace žádným způsobem neporušuje nařízení GDPR a neshromažďuje žádné osobní údaje.