Doba adventní nás končí. Věřím, že vám roráty posloužily k požehnané přípravě na slavnost narození Krista.

Pokud byste mohli, napište mi na e-mail fadolninemci(zavinac)ado.cz krátké svědectví o tom, jak vás roráty provázely dobou adventní. Věřím, že dobrá zkušenost může povzbudit další, aby se příští rok přidali k této modlitbě.

Díky. P. Petr Hofírek


Každodenní ranní rorátní pobožnosti s adventními písněmi se již ve většině farností nekonají, protože se bohoslužby přesunuly na večer.

Před několika lety jsem objevil nahrávky staročeských rorátů, které nazpívaly řádové sestry boromejky. A protože u toho byly také naskenované noty z původního sešitku, začal jsem přemýšlet, jak to použít v naší farnosti. 

V roce 2017 jsme se poprvé scházeli s farníky ve všední dny na roráty v kostele. Modlitby a četbu Písma jsme střídali s poslechem (a postupně jsme se začali i přidát) rorátních zpěvů sester boromejek. Zájem o tuto formu modlitbu v době adventní ve farnosti byl, i když přicházela spíše starší generace.

Když začal fungovat AudioKostel a měli jsme modlitby a zpěvy již zpracované v elektronické podobě, napadlo mne vytvořit velmi jednoduchou webovou stránku a nabídnout to širší veřejnosti. A tak vznikla tato stránka www.roraty.jednoduse.cz

Každý den doby adventní se na ní objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin). Roráty se můžete tedy pomodlit sami a nebo se k nám přidejte poslechem.

Tento web si můžete také nainstalovat do svého mobilního telefonu se systémem Android.  Aplikaci RORÁTY najdete na Google Play.

Třeba i vám tyto pravidelné ranní modlitby pomohou lépe odolávat (před)vánočnímu shonu, který nám svět tak neodbytně vnucuje.

Vyprošuji vám požehnaný advent.

P. Petr Hofírek


Pomozte nám šířit
tuto webovou stránku
(aplikaci),
aby se dostala ke všem,
kteří by měli zájem
ji používat.
Díky.

Aplikace žádným způsobem neporušuje nařízení GDPR a neshromažďuje žádné osobní údaje.